Privacy beleid

Privacy Policy

Uw Privacy: 

Lees onze privacyverklaring hieronder

Uw privacy en het beleid van Beauty Esthetics draagt uw privacy en de bescherming van jou persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarom wordt er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend gebruikt en verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen.

Ook hechten wij veel waarde aan transparantie. In privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jou persoonlijke gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via deze website is voor Beauty Esthetics te contacteren via onderstaande data.

Beauty Esthetics

Wie zijn wij?

Beauty Esthetics is een instituut voor uw nagels, huidverzorging en schoonheidsbehandelingen in LOCHRISTI.
Jolien Van Pottelsberge is de zaakvoerster van “BEAUTY ESTHETICS – Bij Jolien” en reeds 12 jaar actief als schoonheidsspecialiste.

Haar visie is het runnen van een allround beautysalon. Elke dag met heel veel plezier en passie. Wat ze belangrijk vind is dat elke klant die bij ons komt zich thuis voelt en met een fijn gevoel ons “Beautysalon” verlaat. Iedereen is mooi! Dankbaar dat wij iedereen nog mooier mogen maken!

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van de relatie met Beauty Esthetics . Dit vanwege het vrijwillig inloggen bij Beauty Esthetics , dan wel (niet klant zijnde) op een andere manier contact is gelegd met Beauty Esthetics. Hierbij kan gedacht worden aan het doen van een verzoek bij, het stellen van een vraag aan, het doen van een orde, bij het deelnemen aan een activiteit van Beauty Esthetics.

Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit het vrijwillig inloggen en overeenkomst met Beauty Esthetics, verwerken Beauty Esthetics de daaraan verbonden klantgegevens. Daarnaast heeft Beauty Esthetics een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, bijwonen van een demoavond, deelname als jurylid, overleg, model of anders), aanvullende informatie te sturen over Beauty Esthetics, zo lang u als persoon niet heeft aangegeven daar geen interesse meer in te stellen.

Gegevens van u als vrijwillig klant worden gebruikt om je te kunnen benaderen over activiteiten en informatie over en van Beauty Esthetics in de ruimste zin van het woord en om uitvoering te geven aan de rechten plichten die voortkomen uit het vrijwillig klant worden van Beauty Esthetics.

Indien u (als niet klant zijnde) iets bestelt via de website of onze zaak, dan worden die gegevens gebruikt om het product of diensten te bezorgen alsook de financiële afhandeling daarvan te verwerken.

Als u (als niet klant) je via de website of op en andere wijze een vraag stelt, een verzoek, opgeeft voor een activiteit van Beauty Esthetics of een daaraan gerelateerde organisatie, zoals een bijeenkomst, aanvraag vrijwillig klant worden, onze nieuwsbrief, een order plaatst of gebruik maakt van één van onze andere diensten, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over het vrijwillig klant zijnde van Beauty Esthetics. Indien u dit niet langer op prijs stelt dan kun je dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan Beauty Esthetics de volgende gegevens verwerken:

  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
  • Kruispuntbank gegevens (uittreksel, ondernemingsnummer);

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of klant zijnde. Als onze relatie of uw klantverband eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij zijn persoonsgegevens gedurende de termijn waarin de betrokken persoon zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Besloten gedeelte voor klanten op de website ( Login )

Als klant zijnde van Beauty Esthetics krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website: Beauty Esthetics. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoeden heeft dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker Beauty Esthetics per direct hier van op de hoogte te brengen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden en zo niet kan Beauty Esthetics de eventuele financiële geleden schade op laatste verhalen via door Beauty Esthetics aangebracht bewijsmateriaal.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op onze site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Beauty Esthetics geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Je kan u via e-mail aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Beauty Esthetics. Klanten ontvangen de nieuwsbrief als onderdeel van het klant zijnde. Hiermee informeren wij onze klanten over relevante ontwikkelingen aangaande de hedendaagse trends in schoonheidszorgen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Uw e-mailadres en naam in het gegevensbestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social media

Wij maken gebruik van diverse social media zoals Facebook en Twitter. Als je social media gebruikt, dan kun je met jouw social media-account reageren op de diverse accounts die Beauty Esthetics beheert. Wij krijgen daarbij geen toegang tot je social media-account, maar als je via social media een vraag stelt aan ons, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Links op de website

Op de website van Beauty Esthetics staan logo’s van diverse social media diensten. Deze bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Met de vermelding van deze voornoemde logo’s worden door Beauty Esthetics geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een logo van een social media dienst klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. Beauty Esthetics verwijst je graag naar de privacyverklaring op de website van deze partijen.

Verstrekkingen aan derden

Beauty Esthetics verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de klantenovereenkomst, op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Beauty Esthetics bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de website hoster, de IT-beheerder, de CRM-provider, organiseren van bedrijfsbezoeken of activiteiten).

Recht van inzage, correctie en/of verzet

U kan Beauty Esthetics per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over Beauty Esthetics, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen.

Klachten over de verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

Verantwoordelijke: Vermaele (v.o.f.)
Adres:       Acacialaan 36 te 9080 Lochristi (B)
Telefoon:   +32 474 81 61 97
E-mail:      info@beautyesthetics.be

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.  Beauty Esthetics adviseerd de gebruiker regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is laatst bijgewerkt op  29 april 2024. 

Scroll naar boven