Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden
Raadpleeg onze algemene voorwaarden hier!

Onze voorwaarden bij een online reservatie: 

Lees onze algemene voorwaarden hieronder

Uw privacy en het beleid van Beauty Esthetics draagt uw privacy en de bescherming van jou persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarom wordt er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend gebruikt en verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen.

Ook hechten wij veel waarde aan transparantie. In privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jou persoonlijke gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via deze website is voor Beauty Esthetics te contacteren via onderstaande data.

Beauty Esthetics by Jolien

Algemene Voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door Beauty Esthetics, gevestigd te Lochristi. Door gebruik te maken van onze diensten en producten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

  1. Diensten en Producten

Beauty Esthetics biedt diverse diensten aan op het gebied van nagels, huidverzorging en schoonheidsbehandelingen. Deze diensten worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Daarnaast verkopen wij ook producten voor thuisgebruik. Wij streven ernaar om onze diensten en producten van hoge kwaliteit te leveren.

  1. Online Reserveringen

Klanten hebben de mogelijkheid om online afspraken te maken via onze website of andere daartoe aangewezen platforms. Door een online afspraak te maken, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in deze onderstaande voorwaarden.

**1. Algemeen**

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die gemaakt worden via de website van Beauty Esthetics by Jolien.

1.2 Door een reservering te maken, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Beauty Esthetics by Jolien behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

**2. Reserveringen**

2.1 Reserveringen kunnen online gemaakt worden via onze website.

2.2 Bij het maken van een reservering dient de klant juiste en volledige informatie te verstrekken.

2.3 Na het maken van een reservering ontvangt de klant een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging is bindend.

**3. Betaling**

3.1 Betaling kan vooraf online of bij aankomst in het salon plaatsvinden, afhankelijk van de keuze van de klant.

3.2 Bij sommige behandelingen kan een voorschot gevraagd worden. Deze informatie wordt duidelijk vermeld tijdens het reserveringsproces.

3.3 Beauty Esthetics by Jolien behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen.

**4. Annuleringen en Wijzigingen**

4.1 Annuleringen kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos gedaan worden.

4.2 Bij annuleringen minder dan 24 uur voor de afspraak wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

4.3 Wijzigingen aan de reservering kunnen tot 24 uur voor de afspraak worden doorgegeven. Bij wijzigingen minder dan 24 uur van tevoren kan Beauty Esthetics by Jolien hier kosten voor in rekening brengen.

**5. Niet-verschijnen**

5.1 Indien de klant niet verschijnt op de gereserveerde afspraak zonder annulering, wordt het volledige bedrag van de gereserveerde behandeling in rekening gebracht.

**6. Aansprakelijkheid**

6.1 Beauty Esthetics by Jolien is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de geleverde diensten, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

6.2 De klant is verantwoordelijk voor correcte informatieverstrekking over gezondheid en eventuele allergieën die van belang kunnen zijn voor de behandeling.

**7. Persoonsgegevens**

7.1 Beauty Esthetics by Jolien hecht waarde aan de privacy van haar klanten en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.2 Persoonsgegevens die tijdens de reservering worden verstrekt, worden alleen gebruikt voor het afhandelen van de reservering en eventuele vervolgafspraken.

**8. Toepasselijk Recht**

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

8.2 Geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.

  1. Betaling

Betaling voor diensten en producten dient te geschieden direct na afloop van de behandeling, tenzij anders overeengekomen. Wij accepteren verschillende betaalmethoden, waaronder contant, pinpas en creditcard.

  1. Hygiëne en Veiligheid

Wij hechten veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Onze professionals zullen altijd zorgen voor een schone en veilige werkomgeving. Wij vragen onze klanten om ook bij te dragen aan een hygiënische omgeving door eventuele gezondheidsproblemen of besmettelijke aandoeningen voorafgaand aan de behandeling te melden.

  1. Klachten

Indien u niet tevreden bent over onze diensten of producten, verzoeken wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

  1. Aansprakelijkheid

Beauty Esthetics is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten of producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde.
De klant is verantwoordelijk voor correcte informatieverstrekking over gezondheid en eventuele allergieën die van belang kunnen zijn voor de behandeling.

  1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

  1. Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

Door gebruik te maken van onze diensten en producten, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Contactgegevens:

Beauty Esthetics by Jolien

Vermaele (VOF)
Scroll naar boven